Over ons

Van Heuvel Interieurs isn een jong bureau gevestigd in Hengelo (OV) met ruime ervaring in betaalbaar interieurontwerp & interieurbouw op maat voor particulieren en bedrijven. Ons website-adres is: http://www.vheuvel.nl. Onze gegevens treft u aan onderin op onze websitepagina’s.

Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Heuvel Interieurs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Heuvel Interieurs.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor wat betreft de prijzen en tarieven die op deze website staan is er naar gestreefd deze zo accuraat en realistisch mogelijk aan te geven. Fouten die daarbij kunnen zijn ontstaan zoals programmeer- of typefouten vormen nooit een aanleiding om aanspraak te kunnen maken op een contract dan wel overeenkomst met Van Heuvel Interieurs.

Van Heuvel Interieurs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Van Heuvel Interieurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vheuvel.nl op deze pagina.

Privacy

Privacy Statement

Van Heuvel Interieurs behandelt uw persoonlijke gegevens met zorg en vertrouwelijkheid. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang of illegaal gebruik.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u te informeren over onze activiteiten of producten, om uw bestellingen en opdrachten te verwerken en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

Als u wilt weten welke informatie Van Heuvel Interieurs over u heeft, hoe deze wordt gebruikt of als u wilt dat deze wordt gewijzigd of verwijderd, neem dan contact met ons op. Het is niet altijd mogelijk om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen vanwege wettelijke vereisten.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld om uw opdracht uit te voeren en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Van Heuvel Interieurs bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om uw opdracht te realiseren en om te voldoen aan wettelijke vereisten.